تبلیغات
گردش در قزوین - برنامه های گردشگری
برنامه ایران : ایران نام برنامه ای است که در خصوص گردشگری ایران در شبکه مستند ,پرس تی وی,هیسپان تی وی و آی فیلم پخش می شود.

در ابتدا این برنامه تنها در شبکه پرس تی وی و به زبان انگلیسی پخش می شد. اما به مرور نسخه های از این برنامه با زبان های دیگر در سایر شبکه های پخش گردید . این برنامه به از نظر درون مایه و پیرنگ نو آور بوده و با هدف معرفی جاذبه های گردشگری ایران برای جهانیان ایجاد شده است.

iranprogram-presstvlogo