تبلیغات
گردش در قزوین - چرا قزوین گردی؟
پرسشی که ممکن است در ذهن شما عزیزان وجود داشته باشد این است که چرا شهر قزوین و استان قزوین را برای گردشگری انتخاب کنیم؟
خوب من می خواهم از جنبه ای دیگر به پرسش شما پاسخ دهم.
 به طور معمول هدف هر خانواده از گردش و سفر های مختلف چیست؟
آیا جز ساختن خاطره های خوش ,کسب تجربه و آشنایی با فرهنگ و هنر هر منطقه است؟
 آیا دیدن آثار تاریخی و طبیعت هر منطقه خارج از این قاعده است؟
پس به شما پیشنهاد می کنم دیدن استان قزوین و جاذبه های آن را ازدست ندهید.