تبلیغات
گردش در قزوین - چرا خوشنویسی؟
خوشنویسی هنری دیرینه و اصیل ایرانی است که از گذشته تا کنون جلا بخش روح هر بیننده و هر خوشنویسی بوده است. هنری که مردانی چون میر عماد,عبدالکریم طالقانی ,عماد الکتاب و خشنویسان اصفهانی آن را زنده نگه داشتند.

 میرعمادبا ایجاد نستعلیق سرعت پیشرفت خوشنویسی را بیش از گذشته نمود. خوشنویسی جدا از جنبه ی هنریش به نوعی نشانه فرهنگ ملی ایرانیان است . آموختن این هنر جزو وظایف زندگی هر ایرانی است. به امید روزی که این هنر دیرین فراتر از نقش و نگار های تابلو ها و تابلو فرش ها به زندگی روزمره هر ایرانی راه یابد.


خوشنویسی (عکس)